Skogsfastigheter och värdering

Posted by in Boende

I värderingen av skogsfastigheter är det en hel del aspekter som är avgörande från fall till fall. Skogsfastigheter behöver inte vara bebyggda för att gå under benämningen fastighet. För att värdera skogsfastigheter korrekt har Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet tagit fram vissa riktlinjer. Vad som har betydelse i värderingen av skogsfastigheter är bland annat den så kallade avkastningspotentialen. Priset på två lika stora skogsfastigheter kan skilja avsevärt även om skogsfastigheterna till exempel skulle ha samma storleksordning i areal och täcka likvärdiga ytor. Att priset skiljer beroende på ort beror på differenser enligt…read more