Skänka mat

Posted by in Okategoriserade

Skänk överbliven mat

Har du ett företag som handskas med mat har du säkert funderat på vad du ska göra med den mat som blir över. Att bara slänga matsvinnet kan upplevas som väldigt negativt. Det finns en lösning på problemet – du kan skänka svinnet till en matbank.

Vad är en matbank?

Det vanligaste är att en matbank skänker eller säljer mat väldigt billigt till människor som är i behov av det. Den kan dessutom vara en del av mer organiserade matgåvor, till exempel bidra till en organisation som delar ut matkassar, levererar mat till hemlösa eller liknande. En matbank kan ha alla sorters mat, allt från torrvaror, konserver och frysvaror till färsk frukt och grönsaker. Maten som finns i en matbank skänks av olika företag, till exempel kaféer och mataffärer. De skänker mat som de annars hade varit tvungna att slänga för att den är på väg att bli för gammal eller för att det är produkter som inte blivit sålda.

Vem kan skänka till en matbank?

De som skänker till en matbank ska vara godkända för livsmedelshantering. Det ska inte finnas någon risk för att det finns mat som inte hanterats på rätt sätt. Därför är det företag av olika slag som kan skänka mat till en matbank, inte privatpersoner.

Fördelarna med en matbank

Den största fördelen med en matbank är att personer som har svårt att ha råd med mat kan få tag i matvaror väldigt billigt eller helt gratis. Det kan göra att människor slipper gå hungriga. En annan fördel är att det är klimatsmart att använda den mat som producerats och levererats istället för att bara slänga den. Matsvinn är något som uppmärksammats gång på gång att det bidrar till att försämra klimatet, eftersom det sker utsläpp vid produktion och leverans av maten utan att den då blir till någon nytta. Med en matbank blir det annorlunda eftersom även matsvinnet blir använt.