Vattenrening av våra hav och sjöar

Posted by in Okategoriserade

I takt med industrialiseringen har vår miljö fått tagit rejält med stryk, något man märker på en rad olika sätt. Ett tydligt tecken på detta är alla föroreningar som drabbat bland annat våra sjöar och hav. Hur märker man då att våra vattendrag förorenats? Främst på att fiskar och annat liv som finns under vattenytan dör, eftersom det inte längre går att leva i dessa vatten. Detta är förstås något mycket tragiskt som inte bara drabbar dessa djur utan också oss människor som i mångt och mycket lever på det som fiskas i vattnen. Fisk och skaldjur är något vi människor äter i ganska stor utsträckning och i många fall är detta en nödvändighet för att vi ska få i oss nödvändiga näringsämnen. Med föroreningarna av hav och sjöar försvinner denna källa till föda.

I många delar av vår värld är fiskeindustrin ett måste, inte bara som levebröd av försäljning i form av export utan också som mat för befolkningen. Genom föroreningen blir vattnen obrukbara för att fortsätta fisket, vilket leder till svält inom vissa områden där man är beroende av fiskets kontinuitet. Det är först under senare år som föroreningen tagits på riktigt allvar, genom att uppmärksamma de problem som existerar. I och med detta har det vidtagits vissa åtgärder i form av vattenrening i både hav och sjöar, samt i andra betydande vattendrag.

vattenrening sjöar och hav

Vattenreningen har möjliggjort, åtminstone delvis, en återgång till friskare och klarare vatten där man på nytt kan locka fisk (ofta genom plantering). Detta är dock ett arbete som tar mycket tid, i de flesta fall många år, innan det når några betydande nivåer som påverkar nyttan av fisket. För att åter komma upp i några volymer som har betydelse för en hel fiskenäring krävs det en ganska stor insats och mycket tålamod innan den åter är att räkna med.